Sentro on Sale

Rs. 00000

Sentro car on sale• मोडेल: Sentro GL• उत्पादन बर्ष : २००९• रङ: सिल्व्रर•राम्रो कोण्डिसन को Sentro car तुरुन्त बिक्रीमा ।• सम्पर्क नं . ०६१५२२०००, ९८४६०४१८३६ ,, ९८५६००२२०० । अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं. more »

0

114 total views, 0 today, Comments

vehicles on sales

Rs. 00000 (Negotiable)

Vehicles On sales !!!For further info Please contract us www.kharidbikri.info , 061522000, 9856030836 more »

0

92 total views, 0 today, Comments

वडा दशै , तिहार, छ्ठ लगयत विभिन्न चाडपर्बहरु को उपलक्षमा शुभ- कामना सहित यहाँहरुलाई Special Offer वा छुट मा Suzuki गाडीका विभिन्न मोडेलका गाडीहरु लगयत आन्य विभिन्न प्रकारका गाडीहरु खरिद बिक्री र फाइनान्स गर्नु more »

0

95 total views, 0 today, Comments

Car on sales

Rs. 000000

TATA Manza Car On Sale• मोडेल: Manza car• उत्पादन बर्ष : २०१०• रङ: क्रीम कलर•६०००० कि मि गुडेको ।•फोन नम्बर ०६१५२२०००,खरिद बिक्रि डट ईन्फो प्रा .लि . , नया बजार ९, पोखरा ०६१-५२२०००,खरिद्बिक्री . more »

0

147 total views, 0 today, Comments

Car on sales

Rs. 1400000 (Negotiable)

Eon Era (Hyundai) On Sale• मोडेल: Eon Era• उत्पादन बर्ष : २०१३• रङ: ग्रे•२०००० कि मि गुडेको•फोन नम्बर ९८५६०३०८३६, ९८४६०४१८३६ ,, ९८५६००२२००,०६१५२२०००खरिद बिक्रि डट ईन्फो प्रा .लि . , नया बजार ९, पोखरा ०६१-५२२०००,खरिद्बिक्री more »

0

152 total views, 0 today, Comments

Car on sales

Rs. 3850000 (Negotiable)

Terious On Sale• मोडेल: Terious• उत्पादन बर्ष : २००९• रङ: light Blue•फोन नम्बर ०६१५२२०००अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं . ९८५६००२२०० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।कृपया बिक्रेता सँग सम्पर्क गर्दा यो जानकारी खरिद more »

0

138 total views, 0 today, Comments

Car on sales

Rs. 950000 (Negotiable)

Swiftvxi On Sale • मोडेल: SwiftVxi• उत्पादन बर्ष : २००५• रङ: Grey•फोन नम्बर ०६१५२२०००अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं . ९८५६००२२०० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।कृपया बिक्रेता सँग सम्पर्क गर्दा यो जानकारी खरिद more »

0

135 total views, 0 today, Comments

Car on sales

Rs. 550000

Sentro On Sale• मोडेल: Sentro• उत्पादन बर्ष : २००३• रङ: कालो•फोन नम्बर ०६१५२२०००अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं . ९८५६००२२०० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।कृपया बिक्रेता सँग सम्पर्क गर्दा यो जानकारी खरिद बिक्रि more »

0

108 total views, 0 today, Comments

vehicles on sale

Rs. 1600000 (Negotiable)

Bolero On Sale• मोडेल: Mahendra Bolero• उत्पादन बर्ष : २०११• रङ: Purple•फोन नम्बर ०६१५२२०००अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं . ९८५६००२२०० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।कृपया बिक्रेता सँग सम्पर्क गर्दा यो जानकारी खरिद more »

0

111 total views, 0 today, Comments

vehicles on sale

Rs. 1150000 (Negotiable)

Tata Telkoline On Sale• मोडेल: Telkoline•उत्पादन बर्ष : २०१२•रङ: सिल्भर•फोन नम्बर ०६१५२२०००अन्य जानकारीका लागी सिधै माथि दिइएको नं . ९८५६००२२०० मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । कृपया बिक्रेता सँग सम्पर्क गर्दा यो जानकारी खरिद बिक्रि more »

0

106 total views, 0 today, Comments


Subscribe for updates

Please enter your email id for update

Facebook Friends